Sunday, June 17, 2007

A quote from "How to stop worrying and start living"

Vietnamese:
"Bất kỳ ai cũng có thể làm công việc hằng ngày của mình được, dù công việc đó nặng nhọc tới bực nào đi nữa. Bất kỳ ai cũng có thể sống một cách êm đềm, trong sạch, kiên nhẫn, đầy tình thương chan chứa trong lòng, từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Đó, ý nghĩa của cuộc đời như vậy".

English:
"Anyone can do his work, however hard, for one day. Anyone can live sweetly, patiently, lovingly, purely, till the sun goes down. And this is all that life really means."

- Robert Louis Stevenson -Carpe diem

No comments: